一至十月份 - 借书排行榜
TOP FIVE READERS (JAN - OCT 2020)
1 0201170 J1 LI TSUI PHENG SHIANG 154
2 0191114 J2 XIN TEO XUAN HAO, ROXAS 151
2 0191307 J2 PING WONG ZHI HENG 151
4 0191364 J1 YI YEONG SHEN HAO 148
5 0201186 J1 LI SHUANNE HOH 141
         
         
         
TOP ONE READERS BY CLASS  
JAN - OCT 2020  
1 J1 ZHONG 1183  
         
         

1  2

3  4

5  6

九月份 - 借书排行榜
TOP-TEN READERS (SEP 2020)
1 0201170 J1 LI TSUI PHENG SHIANG 42
2 0201508 J1 AI LOW YU QING 36
3 0201186 J1 LI SHUANNE HOH   35
4 0201452 J1 XIN YU MING HAO, LUCAS 34
5 0201527 J1 REN TONG PIK YEN 33
6 0201148 J1 ZHONG CHIN SI RONG 32
6 0201378 J1 YI CHOO JIN HONG 32
8 0191200 J2 REN LEE XING ZHE, EDMUND 31
8 0191114 J2 XIN TEO XUAN HAO, ROXAS 31
10 0201177 J1 PING CHIEW FU HANN, ESMOND 30
         
TOP 6 READERS BY CLASS  
SEP 2020  
1 J1 ZHONG 472  
2 J1 XIAO 269  
3 J1 YI 220  
4 J1 LI 190  
5 J2 XIN 188  
6 J1 REN 186  

1  2

3  4

5  6

八月份 - 借书排行榜
TOP-TEN READERS (AUG 2020)
1 0201148 J1 ZHONG CHIN SI RONG 30
1 0191200 J2 REN LEE XING ZHE, EDMUND 30
1 0201186 J1 LI SHUANNE HOH   30
1 0201170 J1 LI TSUI PHENG SHIANG 30
5 0201452 J1 XIN YU MING HAO, LUCAS 28
6 0191307 J2 PING WONG ZHI HENG 27
7 0201207 J1 HE LAU CHUN HONG, IVAN 26
7 0191411 J2 PING LING KONG CHEN 26
9 0191114 J2 XIN TEO XUAN HAO, ROXAS 25
10 0151160 S3 ZHONG CHIN YI KEN 24
         
TOP 6 READERS BY CLASS  
AUG 2020  
1 J1 ZHONG 279  
2 J1 XIN 216  
3 J1 YI 184  
4 J1 LI 173  
5 J1 AI 168  
6 J1 REN 151  

1  2

 

3   4

 

5   6

七月份 - 借书排行榜
TOP-TEN READERS (JULY 2020)
1 0151160 S3 ZHONG CHIN YI KEN 26
2 0181401 J3 AI NGAN YIP HENG 17
3 0201148 JI ZHONG CHIN SI RONG 16
3 0191200 J2 REN LEE XING ZHE, EDMUND 16
3 0161205 S2 AI TEO JUN HAO 16
3 0161226 S2 PING YAP CHUN KEAT 16
7 0171553 S1 XIN ANG YI FEI, DEBBY 15
7 0181518 J3 AI PAU JIN SHUN 15
9 0201388 J1 XIN CHUNG ZHENG XUAN, ALSTON 14
9 0201186 J1 LI SHUANNE HOH   14
         
TOP 6 READERS BY CLASS  
JULY 2020  
1 J3 AI 98  
2 J1 ZHONG 74  
3 J3 HE 63  
4 J1 LI 62  
5 J3 ZHONG 59  
6 J2 HE 51  

1    2

3   4

5    6

 

一月份 - 借书排行榜
TOP-TEN READERS (JAN 2020)
1 0191307 J2 PING WONG ZHI HENG 37
2 0191364 J1 YI YEONG SHEN HAO 36
3 0191418 J2 YI SHAHZREANI ONG BT JARAN 34
3 0191301 J2 ZHONG SIM JUN HAO 34
3 0181364 J3 PING WEE YEE HENG 34
6 0191410 J2 XIN TAN RUI ERN, ABIGAIL 32
6 0171516 S1 YI  TAY EE LEAN, FELICE 32
8 0191114 J2 XIN TEO XUAN HAO, ROXAS 30
9 0191052 J2 LI QUEK EN JIAN 29
9 0191005 J2 XIAO WONG ZHEN HEI 29
         
         
         
TOP 6 READERS BY CLASS  
JAN 2020  
1 J2 PING 214  
2 J3 AI 184  
3 J1 AI 170  
4 J2 XIN 169  
5 J1 YI 153  
6 J2 ZHONG 149  

一至十月份 - 借书排行榜
TOP FIVE READERS (JAN - OCT 2019)
1 0173557 S2 XIN LAU SIEW PING 378
2 0171516 J3 LI TAY EE LEAN, FELICE 367
3 0191012 J1 ZHONG HIEW ZHEN HUI 365
4 0191307 J1 HE WONG ZHI HENG 290
5 0191418 J1 YI SHAHZREANI ONG BI JARAN 289
         
         
         
TOP ONE READERS BY CLASS  
JAN - OCT 2019  
1 J1 LI 2456  
         
十月份 - 借书排行榜
TOP-TEN READERS (OCT 2019)
1 0191200 J1 LI LEE XING ZHE, EDMUND 21
2 0173557 S2 XIN LAU SIEW PING 20
2 0191301 J1 YI SIM JUN HAO 20
2 0191247 J1 ZHONG SZE HUI WEN 20
5 0191307 J1 HE WONG ZHI HENG 19
6 0191019 J1 HE KAYDEN UKANG 18
6 0181154 J2 HE NG ZHENG SHIUAN 18
8 0181433 J2 XIAO NGUI ZI CHUNG, JONATHAN 17
9 0191012 J1 ZHONG HIEW ZHEN HUI 16
9 A192520 J2 PING LI JING QI 16
         
TOP 6 READERS BY CLASS  
OCT 2019  
1 J1 HE 125  
2 J1 LI 108  
3 J1 ZHONG 96  
4 J1 XIN 90  
5 J2 LI 87  
6 J2 QIN 83  
九月份 - 借书排行榜
TOP-TEN READERS (SEP 2019)
1 0191012 J1 ZHONG HIEW ZHEN HUI 40
1 0173557 S2 XIN LAU SIEW PING 40
1 0191301 J1 YI SIM JUN HAO 40
4 0191247 J1 ZHONG SZE HUI WEN 36
4 0191114 J1 ZHONG TEO XUAN HAO, ROXAS 36
6 0191364 J1 XIN YEONG SHEN HAO 35
7 0191200 J1 LI LEE XING ZHE, EDMUND 34
7 0191307 J1 HE WONG ZHI HENG 34
9 0171516 J3 LI TAY EE LEAN, FELICE 33
10 0161117 S1 YI CHIN MIN LING, MAGDALENE 32
         
TOP 6 READERS BY CLASS  
SEP 2019  
1 J1 HE 223  
2 J1 ZHONG 202  
3 J1 LI 182  
4 J2 LI 168  
5 J1 XIN 147  
6 J1 YI 139  
八月份 - 借书排行榜
TOP-TEN READERS (AUG 2019)
1 0191012 J1 ZHONG HIEW ZHEN HUI 34
1 0173557 S2 XIN LAU SIEW PING 34
1 0171516 J3 LI TAY EE LEAN, FELICE 34
4 0191403 J1 ZHONG LIU YU HENG, MATTHEW 29
5 0151160 S2 ZHONG CHIN YI KEN 26
5 0181433 J2 XIAO NGUI ZI CHUNG, JONATHAN 26
5 0191301 J1 YI SIM JUN HAO 26
5 0181364 J2 LI WEE YEE HENG 26
9 0191253 J1 HE HO XIN YOU, TIMMY 24
9 0191411 J1 HE LING KONG CHEN 24
         
TOP 6 READERS BY CLASS  
AUG 2019  
1 J1 LI 139  
2 J1 ZHONG 136  
3 J1 HE 117  
3 J2 LI 117  
5 J1 PING 109  
6 J1 YI 98  

 

七月份 - 借书排行榜
TOP-TEN READERS (JUL 2019)
1 0191301 J1 YI SIM JUN HAO 51
2 0171516 J3 LI TAY EE LEAN, FELICE 50
3 0191090 J1 LI CHEW CHIH HARN, JAVIER 48
3 0191012 J1 ZHONG HIEW ZHEN HUI 48
3 0191418 J1 YI SHAHZREANI ONG BI JARAN 48
6 0173557 S2 XIN LAU SIEW PING 46
7 0181364 J2 LI WEE YEE HENG 45
8 0181330 J2 XIAO CHOW MON CHEAN, IVAN 44
8 0181278 J2 PING CHUNG KE XIN 44
10 0191368 J1 LI CHEW HAO XIAN, TERENCE 42
         
TOP 6 READERS BY CLASS  
JUL 2019  
1 J1 LI 292  
2 J1 XIN 261  
3 J1 YI 245  
4 J1 ZHONG 220  
5 J1 XIAO 202  
6 J1 HE 199  

 

六月份 - 借书排行榜
TOP-TEN READERS (JUN 2019)
1 0181330 J2 XIAO CHOW MON CHEAN, IVAN 36
2 0191012 J1 ZHONG HIEW ZHEN HUI 35
3 0173557 S2 XIN LAU SIEW PING 34
3 0191418 J1 YI SHAHZREANI ONG BI JARAN 34
3 0191301 J1 YI SIM JUN HAO 34
6 0191307 J1 HE WONG ZHI HENG 33
7 0191090 J1 LI CHEW CHIH HARN, JAVIER 32
7 0171516 J3 LI TAY EE LEAN, FELICE 32
9 0181506 J2 REN LIEW JIA JIN 31
9 0191014 J1 XIN PANG YI FEI, IVA 31
         
TOP 6 READERS BY CLASS  
JUN 2019  
1 J1 XIN 288  
2 J1 ZHONG 248  
3 J1 LI 226  
4 J1 HE 209  
5 J2 PING 176  
6 J1 XIAO 168  

 

五月份 - 借书排行榜
TOP-TEN READERS (MAY 2019)
1 0173557 S2 XIN LAU SIEW PING 44
2 0171516 J3 LI TAY EE LEAN, FELICE 42
3 0181139 J2 LI SEN NYEN YAW 32
3 0191070 J1 YI WONG MING ZAN, ANNELIESE 32
5 0181333 J2 LI LIM SHENG RU, JONATHAN 31
6 0191012 J1 ZHONG HIEW ZHEN HUI 30
6 0191418 J1 PING SHAHZREANI ONG BI JARAN 30
8 0181422 J2 LI CHAN JUN WENG, ABNER 28
8 0191411 J1 HE LING KONG CHEN 28
10 0191368 J1 LI CHEW HAO XIAN, TERENCE 27
         
TOP 6 READERS BY CLASS  
MAY 2019  
1 J1 LI 232  
2 J1 YI 195  
3 J1 ZHONG 193  
4 J1 XIN 183  
5 J2 LI 164  
6 J1 HE 141  

 

四月份 - 借书排行榜
TOP-TEN READERS (APR 2019)
1 0191090 J1 LI CHEW CHIH HARN, JAVIER 50
1 0191012 J1 ZHONG HIEW ZHEN HUI 50
1 0173557 S2 XIN LAU SIEW PING 50
1 0171516 J3 LI TAY EE LEAN, FELICE 50
5 A192520 J2 PING LI JING QI 49
6 0191301 J1 YI SIM JUN HAO 48
7 0191418 J1 PING SHAHZREANI ONG BI JARAN 47
8 0191411 J1 HE LING KONG CHEN 46
9 0181139 J2 LI SEN NYEN YAW 45
10 0181330 J2 XIAO CHOW MON CHEAN, IVAN 44
         
TOP 6 READERS BY CLASS  
APR 2019  
1 J1 LI 378  
2 J1 ZHONG 312  
3 J1 HE 296  
4 J1 XIN 292  
5 J2 LI 257  
6 J1 REN 250  

 

三月份 - 借书排行榜
TOP-TEN READERS (MAR 2019)
1 0191012 J1 ZHONG HIEW ZHEN HUI 38
2 0173557 S2 XIN LAU SIEW PING 36
2 0171516 J3 LI TAY EE LEAN, FELICE 36
4 0191220 J1 XIN WONG ZHI XIN 32
5 0191418 J1 PING SHAHZREANI ONG BI JARAN 30
5 0191364 J1 XIN YEONG SHEN HAO 30
7 0191247 J1 ZHONG SZE HUI WEN 29
8 0191307 J1 HE WONG ZHI HENG 28
9 0151160 S2 ZHONG CHIN YI KEN 26
9 0191281 J1 ZHONG FAN JIA XING, SAMSON 26
         
TOP 6 READERS BY CLASS  
MAR 2019  
1 J1 ZHONG 229  
2 J1 LI 226  
3 J1 XIN 201  
4 J1 HE 193  
5 J1 REN 176  
6 J1 PING 165  

 

二月份 - 借书排行榜
TOP-TEN READERS (FEB 2019)
1 0191090 J1 LI CHEW CHIN HARN, JAVIER 32
1 0171516 J3 LI TAY EE LEAN, FELICE 32
3 0181330 J2 XIAO CHOW MON CHEAN, IVAN 30
3 0191043 J1 YI FUNG JA MING, AYDEN 30
3 0191012 J1 ZHONG HIEW ZHEN HUI 30
3 0173557 S2 XIN LAU SIEW PING 30
3 A191508 J1 ZHONG LIN JIAN QIN 30
8 0191229 J1 AI SIM XIAN EN, SEAN 28
8 0191247 J1 ZHONG SZE HUI WEN 28
8 0191307 J1 HE WONG ZHI HENG 28
         
TOP 6 READERS BY CLASS  
FEB 2019  
1 J1 LI 265  
2 J1 ZHONG 254  
3 J1 HE 208  
4 J1 AI 200  
5 J1 XIN 181  
6 J2 LI 157  

 

一月份 - 借书排行榜
TOP-TEN READERS (JAN 2019)
1 0171516 J3 LI TAY EE LEAN, FELICE 46
2 0181330 J2 XIAO CHOW MON CHEAN, IVAN 44
2 0191012 J1 ZHONG HIEW ZHEN HUI 44
2 0173557 S2 XIN LAU SIEW PING 44
5 0191439 J1 HE CHIN YUIN EN, PRUDENCE 40
5 0171337 J3 HE LEE MIN CI 40
7 0151370 S2 PING YAPP EI YAN 36
8 0151160 S2 ZHONG CHIN YI KEN 35
9 0191071 J1 REN CHU SHAO YANG, MELVIN 34
9 0181102 J2 PING CHUNG ZHI XIANG 34
         
TOP 6 READERS BY CLASS  
JAN 2019  
1 J1 LI 407  
2 J1 HE 401  
3 J1 ZHONG 339  
4 J1 AI 309  
5 J1 XIAO 257  
6 J2 LI 220